Warning: Undefined array key "options" in /home/mammuths/industribelysningkalmar.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194

För att ta ett välgrundat beslut bör du ta fram tre kalkyler:

  • Energikalkyl
  • Investeringskalkyl med återbetalningstid
  • TCO-kalkyl

Alla tre kalkylerna hänger ihop men sträcker sig över olika tidsspann.

Energikalkylen

Energikalkylen inbegriper egentligen bara energiförbrukning och ställer befintlig anläggning i relation till ny belysning.
Här tar man också hänsyn till så kallad parasiterande effekt. Exempelvis de förluster som finns i lysrörsarmaturer med magnetiska don.
Energikalkylen tydliggör både hur mycket förbrukningen kan minska och hur stora effekter som kan frigöras. Att kunna frigöra effekt kan vara av stor vikt för att kunna installera en ny maskin eller annan utrustning för att expandera verksamheten.

Investeringskalkylen

I en investeringskalkyl tar du hänsyn till både pris för armaturer, eventuell styrutrustning samt installationsarbete.

Investeringen sätter du i relation till din totala besparing. Dvs både energibesparingen och besparingen för minskat underhåll.

Hur lång, eller kort, återbetalningstiden blir beror givetvis på drifttid, storleken på besparing samt hur stor investeringen är. 

TCO-kalkylen

TCO – Total Cost of Ownership tar hänsyn till den totala kostnaden för belysningen under sin livslängd. Denna kan jämställas med en LCC-kalkyl även om det finns vissa mindre skillnader mellan begreppen.

När man gör en jämförelse mellan att behålla och underhålla en befintlig belysningsanläggning kontra att investera i en ny, blir man nästan chockad av hur hög kostnaden är att behålla något befintligt.

Har du flera alternativ på ny belysning ska du givetvis väga dessa mot varandra på samma sätt som du väger dem mot att behålla befintliga industriarmaturer.
Armaturernas förväntade livslängd är av stor vikt när du gör kalkyler på lång sikt. I synnerhet i verksamheter med många drittimmar per år..